آقایِ مهدیِ خلجی به تازگی، در صفحه‌یِ خود در فیسبوک، نمی‌دانم، یادداشتي یا مقاله‌اي در نقدِ ترجمه‌هایِ من از نیچه نوشته ست که به نظر-ام آمد که جایِ آن دارد پاسخي به آن بگویم. اگرچه ایرادها و خرده‌گیری‌هایِ ایشان از نظر من سست و نادرست است، … 

متنِ کامل (نسخه‌یِ پی‌دی‌‌اف): سبکِ   کارِ  من  در  ترجمه