آرشیوِ نوشتارها

با کلکِ اندیشه: گفت‌‌ـ‌‌ و‌ـ‌گو با داریوشِ آشوری

در سالِ ۱۳۷۱، نشریه‌یِ «کلک» با داریوشِ آشوری گفت‌‌ـ‌‌و‌ـ‌گویِ مفصّلي کرد. نسخه‌یِ پی‌دی‌افِ این گفت‌‌ـ‌‌و‌ـ‌گو را می‌توانید  این‌جا بخوانید. شرکت‌کنندگان در این مصاحبه: احمدرضا احمدی، بابکِ

ادامه‌یِ نوشتار »

فرهنگستانِ زبانِ فارسی: فرازها و نشیب‌ها

گفت-و-‌گویِ مهردادِ قاسمفر با داریوشِ آشوری در باره‌یِ فرهنگستانِ زبانِ فارسی (پی‌دی‌اف)  فایلِ صوتیِ مصاحبه http://ashouri.malakut.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/Interview-Ashuri-PersianAcademy2.mp3 http://ashouri.malakut.org/wp/wp-content/uploads/2015/02/Interview-Ashuri-PersianAcademy.mp3

ادامه‌یِ نوشتار »